Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddauYn dilyn dwy flynedd o arbrofion gan yr Asiantaeth Datblygu Cymwysterau a Chwricwlwm, mae'r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh / QCF) newydd wedi'i gymeradwyo.

Mae hon yn ffordd i ymgeiswyr astudio unedau'n seiliedig ar gredyd sy'n gweddu i'w hanghenion unigol ac sy'n defnyddio eu talent i'r eithaf mewn maes pwnc.

Bwriad y QCF newydd yw creu ac achredu cymwysterau yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. Ei nod yw bod yn hygyrch i ystod eang o ymgeiswyr o fewn y system cymwysterau galwedigaethol.

Manteision cymwysterau yn y QCF

Mae unedau a chymhwyster y QCF yn fuddiol i'w holl ddefnyddwyr gan eu bod:

  • yn drosglwyddadwy
  • yn hyblyg
  • yn sicr eu hansawdd
  • yn hawdd eu deall
  • wedi'u hanelu at ddilyniant

Mwy o wybodaeth, cysylltwch a:

Ffôn: 029 2026 5444
E-bost: entrypathways@wjec.co.uk

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.