Naid i'r cynnwys

 
 
 

Sgiliau Gweithredol:

Canfod cymwysterau ac adnoddauPeilot Sgiliau Gweithredol

Yn Lloegr yn unig mae'r Peilot Sgiliau Gweithredol ar gael.

Cymwysterau annibynnol yw'r Sgiliau Gweithredol yn Lloegr sy'n cael eu cynnig ar Lefel Mynediad, Lefel 1 a Lefel 2, y gellir eu cymryd ar y cyd â'r TGAU neu gymwysterau galwedigaethol.

Ar y cyd â QCA, mae CBAC yn cynnal cynlluniau peilot yn Lloegr yn y pynciau canlynol o fis Medi 2007 - Awst 2010:

Dogfennau Peilot Allweddol:

Am adnoddau a deunyddiau addysgu i gynorthwyo â chyflwyno’r Sgiliau Gweithredol, cysylltwch â The Quality Improvement Agency QIA.

Cysylltwch â:

FS Administration

Tel: 029 2026 5128 / 029 2026 5444

Email: functionalskills@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc SG TGCh a Mathemateg - Betsan Jones
Ffôn: 029 2026 5318
E-bost: betsan.jones@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc SG TGCh a Mathemateg - Rhian Williams
Ffôn: 029 20265199
E-bost: rhian.williams@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc SG Saesneg a Lefel Mynediad Saesneg - Julia Harrison

Ffôn: 029 2026 5074
E-bost: julia.harrison@wjec.co.uk  

Swyddog Cefnogaeth Pwnc SG Saesneg - Fleur Andrews
Ffôn: 029 2026 5070
E-bost: fleur.andrews@wjec.co.uk

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.