Naid i'r cynnwys

 
 
 

Cyfnod Allweddol 2 / 3:

Canfod cymwysterau ac adnoddauDaeth cytundeb presennol CBAC gyda’r AdAS i ben ar 31 Awst 2012, felly nid yw’r uned CA2/3 na’r llinell gymorth ar gael mwyach. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ymwneud â threfniadau cymedroli CA2/3 at assessment@wales.gsi.gov.uk neu’r cyfeiriad canlynol:

Cangen Asesu
Yr Adran Addysg a Sgiliau
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ 

Yn dilyn cwblhau’r Cymedroli Clwster Cyfnod Allweddol 2/3 a’r cymedroli Cyfnod Allweddol 3 AG, dyma Adroddiad y Prif Gymedrolwr ar yr ymarferiad:

Adroddiad y Prif Gymedrolwr Saesneg

Adroddiad y Prif Gymedrolwr Cymraeg

Adroddiad y Prif Gymedrolwr Cymraeg Ail Iaith

Adroddiad y Prif Gymedrolwr Addysg Grefyddol

Cysylltau defnyddiol:

Manteisio i’r eithaf ar asesu 7-14

Sicrhau cysondeb mewn asesiad athrawon: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Trefniadau asesu statudol

Dogfennau Cwricwlwm Cenedlaethol

Dogfennau canllawiau Addysg Grefyddol

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.