Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddauMae CBAC yn cynnig Sgiliau Allweddol Ehangach Gweithio gydag Eraill, Gwella Eich Dysgu a'ch Perfformiad Eich Hun a Datrys Problemau ar bedair lefel.

Cefnogaeth gan CBAC

Mae CBAC yn cefnogi ac yn achredu canolfannau trwy Gymru. Athrawon gweithredol a chydlynwyr Sgiliau Allweddol yw holl safonwyr Sgiliau Allweddol Ehangach CBAC, a gallant felly roi cyngor o'u profiad eu hunain wrth gyflwyno ac asesu'r Sgiliau Allweddol Ehangach.

Newyddion / Prif Ddatblygiadau

  • Atgoffir canolfannau i gwblhau a dychwelyd eu Ffurflen Cofrestriad y Ganolfan 2013/2014 i Uned Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru CBAC.
  • Ni fydd y Sgiliau Allweddol Ehangach yn cael eu newid yn awr tan 2014, pryd y gellir cyflwyno safonau diwygiedig.

Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae CBAC wedi derbyn cymeradwyaeth i achredu SHC Mynediad 1-3 a SHC Lefelau 1-4.

Manylion Cysylltu

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Bryan Davies - Pennaeth yr Uned Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru
Ffôn: 029 2025 5100/5172/5032/5382
Ffacs: 029 2026 5098
E-bost: bryan.davies@wjec.co.uk

Gellir gwneud cais am ymweliadau cefnogi a HMS wedi’i leoli yn y ganolfan. Am fanylion pellach ac am ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost at yr Uned Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru.

Cysylltau Defnyddiol

Dyddiadau a Threfniadau 2013/2014

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Codau Cofrestru

Rhifau Cymhwyster Sgiliau Allweddol a Sgiliau Hanfodol Cymru

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.