Naid i'r cynnwys

 
 
 

Troseddeg Lefelau:

Canfod cymwysterau ac adnoddauMae cymwysterau Lefel 3 Troseddeg FfCCh wedi cael eu hachredu i'w haddysgu o fis Medi 2012. Gellir gwneud y cymwysterau hyn ochr yn ochr â Safon Uwch.

Manyleb Lefel 3 Troseddeg FfCCh (Bydd fersiynau Cymraeg ar gael yn fuan)

Noder bod y Deunyddiau Asesu Engreifftiol wedi'u cynnwys fel rhan o'r fanyleb.

Newyddion

Adroddiad yr Uwch Arholwyr

Mae adroddiad yr Uwch Arholwyr, sy’n rhoi adborth ar gyfres arholiadau haf 2013 ar gael yn awr. Cynghorir canolfannau i ddarllen yr adroddiad yn ofalus gan ei fod yn darparu arsylwadau ac esboniadau defnyddiol ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon a gall gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres arholiadau nesaf. 

Datblygiad proffesiynol parhaus

Gellir archebu lle yn awr ar gyfer rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus cymedroli asesiad mewnol y flwyddyn academaidd 2013-2014. Digwyddiadau rhad ac am ddim yw’r rhain, ond noder os gwelwch yn dda mai un aelod o staff yn unig o bob canolfan sy’n cael eu mynychu. Darperir yr adolygiad o’r arholiad ar-lein.

Noder oherwydd adolygiad 'tariff' UCAS, ni ddyrennir pwyntiau UCAS i gymhwyster Lefel 3 ar y cam hwn. Am ragor o wybodaeth am yr adolygiad, gweler tudalennau Adolygiad Gwybodaeth ar Gymhwysterau ar: www.ucas.com/qireview.

Cyrsiau gradd Prifysgolion

Mae’n bleser gan CBAC gyhoeddi bod y Prifysgolion canlynol wedi cytuno i dderbyn y cymhwyster hwn (ar lefel diploma) fel rhan o bortffolio dysgwr i gael ei dderbyn ar gyrsiau gradd sy’n ymwneud â Throseddeg neu bynciau perthynol eraill. 

  • Prifysgol Durham
  • Prifysgol Cymru, Aberystwyth
  • Prifysgol Cymru, Casnewydd
  • Prifysgol Sheffield Hallam
  • Prifysgol Morgannwg
  • Glyndwr University
  • Sunderland University
  • Northumbria University
  • Teeside University 

Mae Prifysgolion eraill yn ystyried y cymhwyster fel dewis a bydd CBAC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â hyn unwaith y bydd yr ymatebion wedi’u derbyn. 

Am fwy o fanylion am y cymhwyster, cysylltwch â:

Karen Evans - Swyddog Pwnc (cyfnod mamolaeth)
Ffôn: 029 2026 5092
E-bost: karen.evans@wjec.co.uk

Bob Harding - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5097
E-bost: bob.harding@wjec.co.uk

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.