Naid i'r cynnwys

 
 
 

Paratoi am Fywyd Gwaith Lefelau:

Canfod cymwysterau ac adnoddauBwriad y fanyleb yw cefnogi fframwaith Gyrfaoedd a Byd Gwaith ar gyfer rhai 11 i 19 mlwydd oed yng Nghymru trwy gynnig cydnabyddiaeth o gyrhaeddiad gan fyfyrwyr yn y maes hwn o'r cwricwlwm trwy gymhwyster TGAU.

Mae'r TGAU Cwrs Byr hwn wedi'i achredu ar hyn o bryd i'w ddefnyddio yng Nghymru yn unig.

Dogfennau Allweddol

Asesiad dan Reolaeth

Cynghorir athrawon i ddarllen tudalennau 14 i 18 y fanyleb am gyngor manwl ynglyn â gweinyddu asesiad dan reolaeth Uned 2.

Mae'r tasgau asesiad dan reolaeth wedi'u hargraffu ar dudalenau 9 a 10 y fanyleb.  Mae meini prawf yr asesiad dan reolaeth wedi'u hargraffu ar dudalennau 19 i 22 y fanyleb.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Cynhelir cyrsiau dan arweiniad y prif arholwyr yn trafod materion allweddol yn y fanyleb newydd yn ystod yr Hydref. 

Mae mwy o fanylion ynglyn â'r cyrsiau DPP ar gael yma.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Stephen Oliver- Swyddog Pwnc 
Ffôn: 029 2026 5038
E-bost: stephen.oliver@wjec.co.uk

Bob Harding- Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5097
E-bost: bob.harding@wjec.co.uk

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.