Naid i'r cynnwys

 
 
 

Addysg Bersonol a Chymdeithasol Lefelau:

Canfod cymwysterau ac adnoddauGwybodaeth am y Cymhwyster

Bwriedir y fanyleb hon i gefnogi fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol i rai 7 i 19 mlwydd oed yng Nghymru trwy gynabod cydnabyddiaeth myfyrwyr yn y maes hwn o'r cwricwlwm trwy gymhwyster TGAU.

Mae'r TGAU Cwrs Byr hwn wedi'i achredu ar hyn o bryd i'w ddefnyddio yng Nghymru yn unig.

Dyddiadau Allweddol

Amserlen arholiadau cyfredol.

Y Newyddion Diweddaraf

Noder fod Saith Nod Craidd Llywodraeth Cymru erbyn hyn wedi cymryd lle ei 10 Hawl a grybwyllir ar dudalen 7 y fanyleb.  Manylion pellach am Saith Nod Craidd Llywodraeth Cymru.

Mae'r ddarpariaeth newydd Adolygu Arholiadau Ar-lein ar gyfer 2013 ar gael yn awr.

Rhagor o wybodaeth am Adolygu Arholiadau Ar-lein.

Ffiniau Gradd (GMU/Marciau Crai)

Ffiniau gradd Crai/GMU

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf i'w chael yn y ddogfen ganlynol - Marciau Unffurf.

Adroddiad yr Uwch Arholwyr

Mae adroddiad yr Uwch Arholwyr, sy’n rhoi adborth ar gyfres arholiadau haf 2013 ar gael yn awr. Cynghorir canolfannau i ddarllen yr adroddiad yn ofalus gan ei fod yn darparu arsylwadau ac esboniadau defnyddiol ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon a gall gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres arholiadau nesaf.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Bydd digwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus 2013-2014 ar gyfer safoni asesiadau mewnol yn digwydd a-lein.  Cewch ragor o wybodaeth cyn gynted ag y bydd ar gael.

Adnoddau Allweddol

  • Mae PS Athrawon yn safle ddwyieithog sy'n darparu adnoddau addysgu wedi'u teilwra i ddiddori pobl ifanc mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Mike Neale - Swyddog Pwnc 
Ffôn: 029 2026 5315 
E-bost: michael.neale@wjec.co.uk

Clare Williams - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 20265059
E-bost: clare.williams@wjec.co.uk

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.