Naid i'r cynnwys

 
 
 

Chwilio am gynhyrchion
Mae'r Siop Ar-lein yn cynnig:

Chwiliwch am gynhyrchion ar ochr chwith y dudalen hon

Mae llawer o ddogfennau ar gael fel fersiynau copi caled (argraffiedig) a fersiynau electronig (pdf). Bydd copïau argraffiedig yn cael eu postio o fewn 2 ddiwrnod gwaith i dderbyn yr archeb. Anfonir fersiynau PDF ar e-bost o fewn 8 awr i dderbyn yr archeb.

Mae angen i chi fod wedi'ch cofrestru i siopa ar-lein:

 

Fersiwn PDF y catalog
Os nad ydych yn gweld beth ydych ei angen, cysylltwch â ni.

Siop Caerdydd

Siop Lyfrau CBAC

Dewch i ymweld â'r siop lyfrau yn adeilad CBAC yng Nghaerdydd.

Mae’r siop yn cynnig:

  • amrywiaeth o adnoddau i gefnogi'r cwricwlwm
  • cardiau cyfarch dwyieithog
  • anrhegion a llyfrau Cymraeg i blant

Mae lle parcio i ymwelwyr â'r siop ac i bobl anabl. 

Oriau agor

  • Dydd Llun - Dydd Iau 9.30am - 5.00pm
  • Dydd Gwener 9.30am - 4.30pm

Cyfeiriad

Siop Lyfrau CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YX

Ffôn a Ffacs

Ffôn: +44 (0)29 2026 5112 neu +44 (0)29 2026 5063
Ffacs: +44(0)29 2026 5073

Cyn-bapurau a chynlluniau marcio – polisi diwygiedig

Rydym wedi diwygio ein polisi cyhoeddiadau i alluogi i ysgolion a cholegau ddefnyddio cyn-bapurau, cynlluniau marcio ac adroddiadau arholwyr fel adnoddau mewnol cyn y byddant ar gael i bawb. Bydd cyn-bapurau arholiadau a chynlluniau marcio ar gael i’w llwytho i lawr yn rhad ac am ddim o’r wefan gyhoeddus 6 mis ar ôl diwrnod cyhoeddi canlyniadau pob cyfres arholiadau.

Polisi cyhoeddiadau

Polisi ad-dalu

Os hoffech ddychwelyd eitem byddwn yn barod i'w chyfnewid neu'n rhoi ad-daliad i chi o fewn 14 diwrnod. Cadwn yr hawl i wrthod cyfnewid neu ad-dalu os caiff yr eitem(au) ei dychwelyd mewn cyflwr sy'n golygu nad oes modd ei gwerthu eto neu os oes difrod iddi.

Os nad oes gennych brawf prynu, gallwch gyfnewid y nwyddau am y pris gwerthu cyfredol o fewn 14 diwrnod.

Nid ydym yn cynnig ad-daliad ar gyn-bapurau na chynlluniau marcio nac yn eu cyfnewid.

Eitemau poblogaidd:

CBAC U2 Cymdeithaseg Canllaw Astudio
CBAC U2 Cymdeithaseg Canllaw Astudio

Pris: £13.99

 
WJEC GCSE Home Economics Food & Nutritio
WJEC GCSE Home Economics Food & Nutritio

Pris: £20.99

 
CBAC UG Bioleg Canllaw Astudio a Adolygu
CBAC UG Bioleg Canllaw Astudio a Adolygu

Pris: £14.50