Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC - mae'r cyswllt yn agor ffenest newydd) yn cynnig ystod o gyfleoedd perfformio i bobl ifainc Cymru, ym meysydd theatr, dawns a cherddoriaeth offerynnol a lleisiol.

Cynhelir clyweliadau ledled Cymru bob blwyddyn i ddewis pobl ifainc hyd at 21 mlwydd oed i gymryd rhan mewn gweithdai hyfforddi.  Defnyddir y gweithdai i baratoi ar gyfer perfformiadau cyhoeddus mewn rhai o leoliadau pennaf Cymru a thu hwnt.

Cafodd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru ei phenblwydd yn 60 y llynedd.  Ymhlith uchafbwyntiau'r dathliadau roedd perfformiad yn Nhŷ'r Cyffredin yn Llundain ac ymweliad â chartref Lady Walton, gweddw Syr William Walton, ar ynys Ischia ym Môr y Canoldir.

Mae CBAC yn rheoli a gweinyddu tair rhan o Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru:

  • Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Rheolir elfennau eraill CCIC gan Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru (FfCAC): Band Pres Ieuenctid, Côr  Ieuenctid, Band Pres Symffonig, Jazz Ieuenctid a Cherddorfa Chwyth Ieuenctid.

Gellir cael mwy o wybodaeth, yn cynnwys sut i wneud cais am le, ar rannau unigol gwefan CCIC.