Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae rhan yma'r safle ar gyfer myfyrwyr a rhieni. Mae'n cynnwys cyn-bapurau sydd i'w lawrlwytho a'u defnyddio am ddim, gwybodaeth ar pa brosesau i'w dilyn wrth ymwneud â CBAC a llawer o wybodaeth cefndir defnyddiol.

Canlyniadau arholiadau - gwybodaeth am ffiniau gradd crai

Os ydych wedi derbyn eich canlyniadau arholiadau yn ddiweddar, efallai bydd y wybodaeth ganlynol o ddefnydd i ddeall y system graddio, ac yn benodol y "Graddfa Marc Unffurf" (GMU) sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y mwyafrif o arholiadau:

ArholiadauResults2

Yn gyffredinol

Bydd y wefan hon yn galluogi rhieni a myfyrwyr sy'n sefyll arholiadau CBAC i ddarganfod y wybodaeth y maent eu hangen: am fanylebau pwnc, ac am newidiadau yn y cymwysterau a gynigir.

Amserlenni arholiadau blynyddol

Os oes ymholiadau gennych am arholiadau, cysylltwch â'ch ysgol neu goleg yn y lle cyntaf.  Os oes angen cymorth pellach arnoch, gellwch gwblhau ffurflen adborth, ac mi wnawn ein gorau i helpu.

Gwallau mewn papurau cwestiynau

Mae’n annhebygol y bydd canolfan yn gweld gwall ar un o bapurau cwestiynau CBAC, neu ar ddeunydd asesu perthynol ond os yw hynny’n digwydd gallwch ddarganfod fwy o wybodaeth i myfyrwyr a rhieni.

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau am ddim ar gael yn awr. Mae'r papurau hefyd ar gael o dudalennau'r cymwysterau, islaw'r adran 'Dogfennau'.

Cyn-bapurau a chynlluniau marcio – polisi diwygiedig

Rydym wedi diwygio ein polisi cyhoeddiadau i alluogi i ysgolion a cholegau ddefnyddio cyn-bapurau, cynlluniau marcio ac adroddiadau arholwyr fel adnoddau mewnol cyn y byddant ar gael i bawb.

Polisi cyhoeddiadau

Cymorth astudio

Hefyd, gallwch ymweld â'n siop ar-lein i gael canllawiau adolygu a llyfrau gosod eraill fydd yn eich helpu i astudio.

Rôl addysgol a diwylliannol CBAC

Yn anhebyg i Gyrff Dyfarnu Arholiadau eraill, mae amrediad gwaith CBAC yn cynnwys elfennau addysgol a diwylliannol sy'n ehangach o lawer nag arholiadau yn unig.

Er enghraifft, rydym yn cynnwys cyfleoedd perfformio o'r radd flaenaf i bobl ifainc yng Nghymru gyda'n Cerddorfa Ieuenctid Genedlaethol a Theatr Ieuenctid Cenedlaethol, dwy ran o Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru