Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Swyddogion ArholiadauMae rhan yma'r safle ar gyfer swyddogion arholiadau sydd mewn ysgolion, colegau a sefydliadau eraill sy’n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau CBAC.

Amserlenni Arholiadau Tachwedd 2014 ac Ionawr/Mehefin 2015

Mae amserlen derfynol cyfres Tachwedd 2014 yn awr wedi’i chyhoeddi, ac mae amserlenni dros dro Ionawr 2015 a Mai/Mehefin 2015 ar gael yn awr er mwyn i ganolfannau gael gwneud sylwadau.

O ganlyniad i benderfyniad Ofqual dros beidio â pharhau â chyfres Ionawr, ni fydd amserlen Ionawr 2015 yn berthnasol i ganolfannau yn Lloegr.

Arholiadau yn ystod amodau tywydd gwael a chyfnodau o amhariad

Gwallau mewn papurau cwestiynau

Mae’n annhebygol y bydd canolfan yn gweld gwall ar un o bapurau cwestiynau CBAC, neu ar ddeunydd asesu perthynol ond os yw hynny’n digwydd gellir darganfod fwy o wybodaeth ar y linc isod.

Gwallau mewn papurau cwestiynau

Manylebau Unedol - TGAU

Dilynwch y ddolen isod i wylio fideo sy'n esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol (Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg):
Fideo Manylebau Unedol - TGAU

TGAU Cyfeiriadur Uned

Dogfennau

Gellir llwytho copïau o holl ddogfennau pwysig CBAC i lawr drwy glicio ar y ddogfen berthnasol yn adran ddogfennau'r dudalen hon.

Prosesau cyffredin

Gellir dod o hyd i amrywiaeth eang o ddogfennau’n ymwneud â phrosesau gweinyddol sy’n gyffredin i’r holl gyrff dyfarnu cymwysterau cyffredinol ar wefan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ).

Gwefan ddiogel CBAC

Mae gwefan ddiogel CBAC (ar gael i ganolfannau arholi’n unig ar ôl cofrestru ar ei chyfer). Mae hon yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau ychwanegol, gan gynnwys cyn-bapurau yn rhad ac am ddim, ac yn galluogi swyddogion arholiadau i ymgymryd â rhai trafodion ar-lein.

Datblygiad Proffesiynol

Mae CBAC hefyd yn gweithredu rhaglen flynyddol o hyfforddiant i swyddogion arholiadau newydd a phrofiadol – bydd y manylion yn cael eu hysbysebu ar y wefan hon, o dan 'Datblygiad Proffesiynol'.