Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Gweithdrefnau Arferol

Mae tystysgrifau arholiad fel arfer yn cael eu cyflenwi i ganolfannau o fewn 10 wythnos o gyhoeddi'r canlyniadau. Bydd pob canolfan yn penderfynu ar y dull mwyaf priodol o ddosbarthu'r tystysgrifau i'r ymgeiswyr. Os nad ydych wedi derbyn eich tystysgrif arholiad hyd yn hyn, dylech gysylltu â'r ganolfan lle y safwyd yr arholiad yn y lle cyntaf. Dylech nodi ei bod ond yn ofynnol i ganolfannau gadw tystysgrifau sydd heb eu hawlio am flwyddyn o’r dyddiad cyhoeddi.

Cadarnhau Cymwysterau

I gael cadarnhad o gymwysterau, gall ymgeiswyr wneud cais am un o’r canlynol:

  • “Datganiad Ardystio Canlyniadau”

     (Defnyddir papur ysgrifennu tystysgrif CBAC sydd a hologram CBAC swyddogol sy'n profi ei ddilysrwydd)

  • "Llythyr o Gadarnhad "

ON: A fyddech cystal â sicrhau bod y sefydliad sy’n gofyn am gadarnhad o’r cymwysterau yn derbyn y ‘Llythyr o Gadarnhad’, cyn i chi wneud cais.

Ni ellir gwneud cais am gadarnhad o gymwysterau gan drydydd parti ar ran yr ymgeisydd.

Dylai canolfannau gysylltu’n uniongyrchol â’r adran berthnasol (hy TGAU/TAG Safon Uwch ayyb) i gael cyngor am weithdrefnau sy’n ymwneud â thystysgrifau a gyhoeddwyd o fewn y deuddeg mis diwethaf.

Rhaid i sefydliadau sydd angen cadarnhad o gymwysterau ymgeisydd ofyn i’r ymgeisydd lenwi’r ffurflen gais.

Ffurflen Gais

Ffurflen Gais

Cwestiynau Cyffredin