Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae rhan yma'r safle ar gyfer arholwyr a safonwyr presennol, a'r rheini sydd â diddordeb mewn bod yn arholwyr neu safonwyr.

Ymrwymiad arholwyr a safonwyr CBAC

Mae CBAC wedi ymrwymo i sicrhau fod sgript pob ymgeisydd yn cael ei farcio'n deg ac yn gywir.

Bod yn arholwr neu safonwr

Beth am fod yn arholwr ac yn rhan o’n trefn arholi?

Rhesymau dros ddweud 'IE'

  • Cewch gyfleoedd i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol profiadol
  • Gall wella eich sgiliau dysgu a rhoi hwb i'ch gyrfa
  • Bydd yn ffynhonnell incwm ychwanegol

Mae CBAC yn croesawu ceisiadau gan rai a fu gynt yn athrawon ysgol uwchradd/darlithwyr coleg neu sydd yn y swyddi hynny ar hyn o bryd sydd ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad yn y maes hwn fel arfer. I wneud cais, cliciwch ar y botwm yn y golofn chwith i lawrlwytho'r ffurflen gais. Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Uned Arholwyr a Safonwyr - Trefn gyfunol i arholwr a safonwyr

Rob Reynolds

Dirprwy Bennaeth Uned Arholwyr a Safonwyr

 Ffôn: 029 2026 5050

E-bost: rob.reynolds@wjec.co.uk

Helen Donovan

Pennaeth Uned Arholwyr a Safonwyr

Ffôn: 029 2026 5044

E-bost: helen.donovan@wjec.co.uk