Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae CBAC yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ar ôl y canlyniadau sy'n ymwneud ag ymholiadau am ganlyniadau a dychwelyd sgriptiau arholiad. Mae'r gwasanaethau sy'n gysylltiedig ag ymholiadau am ganlyniadau fel a ganlyn:

  • Gwiriad clerigol - ailwirio'r holl weithdrefnau clerigol sy'n arwain at gyhoeddi canlyniad
  • Adolygiad wedi'r canlyniadau o'r marcio - adolygiad o'r marcio gwreiddiol er mwyn sicrhau bod y cynllun marcio a gytunwyd arno wedi cael ei gymhwyso'n gywir
  • Adolygiad wedi'r canlyniadau o'r safoni

Mae'r gwasanaethau hyn ar gael trwy ganolfannau arholi yn unig, felly cynghorir rhieni a myfyrwyr i drafod unrhyw bryderon am ganlyniadau arholiadau gyda'r ysgol neu goleg perthnasol.

Dylai ymgeiswyr preifat (h.y. y rheiny nad ydynt yn mynychu un o ganolfannau CBAC yn llawn amser ar adeg sefyll yr arholiad) sydd â phryderon am ganlyniadau arholiadau wirio manylion y gwasanaethau ar ôl y canlyniadau sydd ar gael fel yr amlinellir yn y llyfryn Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau sydd wedi'i gyhoeddi, ar ran yr holl gyrff dyfarnu, gan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ). Gellir edrych ar fersiwn Saesneg y llyfryn, sy'n cynnwys rhifau ffon, ar wefan y JCQ a'r fersiwn Gymraeg yma. Anfonwyd copi o'r llyfryn at Swyddogion Arholiadau pob canolfan arholi.

Y Gwasanaethau sydd ar gael a Ffioedd CBAC - Ionawr 2014

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Alyson Harris - Arweinydd Tîm Gwasanaethau Post Canlyniadau
01443 845635
alyson.harris@wjec.co.uk

Daniel Baish - Cydlynydd TGAU Saesneg / Llenyddiaeth Saesneg
01443 845616
daniel.baish@wjec.co.uk

Simon Luxford - Cydlynydd TAG UG/U
029 2026 5104
simon.luxford@wjec.co.uk