Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Ymholiadau cyffredinol

CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX

Sut i ddod o hyd i ni

E-bost: gwybodaeth@cbac.co.uk

Ffôn: 029 2026 5000

Twitter: twitter.com/cbac_wjec

Gweinyddu Arholiadau

Am gefnogaeth cyffredinol a gwybodaeth ynglŷn ag arholiadau ewch i'r dudalen cysylltiadau gweinyddu arholiadau.

Tystysgrifau newydd

Mae'r broses o gael Tystysgrifau Newydd wedi ei esbonio yn adran Myfyrwyr a Rhieni y safle. 

e-bost: tystysgrifaunewydd@cbac.co.uk