Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
4 Mawrth 2013

Bydd gan CBAC arddangosfa yn yr Education Show 2013, un o ddigwyddiadau mwyaf addysg yn y DU sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad dysgu ac addysgu. Cynhelir y Sioe yn yr NEC ym Mirmingham rhwng y 14eg a'r 16eg o Fawrth.

Ar stondin arddangos G61 yn Neuadd 4, bydd CBAC yn arddangos ei bortffolio o wasanaethau addysgol ac yn dangos ei adnoddau addysgol ar-lein arloesol. Dewch i ymweld â ni i gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau, cymwysterau ac adnoddau.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i wefan yr Education Show 

Ymholiadau’r Wasg

Dafydd Wyn, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
029 2026 5102
dafydd.wyn@cbac.co.uk