Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
1 Mawrth 2013

Mae CBAC wedi lansio tudalen Twitter Cymraeg heddiw er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.  Dilynwch ni ar @cbac_wjec am y newyddion diweddaraf am ein cymwysterau ac adnoddau, a chyfle i rannu syniadau a holi cwestiynau – hyn i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg!

Gallwch hefyd ein dilyn ar ein tudalen Saesneg, @wjec_cbac.

Manylion pellach

Dafydd Wyn, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus & Chyfathrebu
029 2025 5102 dafydd.wyn@cbac.co.uk