Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
26 Mai 2011

Dewch i weld CBAC yn Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe eleni - gwahoddir ymwelwyr i stondin rhif 83-84 i ddysgu mwy am ein datblygiadau addysgol ac i weld adnoddau ar-lein diweddaraf GCaD Cymru.

Mi fyddwn ni’n arddangos:

  • Manyleb newydd Gwyddoniaeth TGAU
  • Cyfleoedd cyffrous Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Adnoddau dysgu rhad ac am ddim GCaD Cymru sydd ar-lein
  • Adnoddau addysgol dwyieithog

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe eleni yn ystod yr wythnos 30 Mai – 4 Mehefin. Bydd ein stondin ar agor rhwng 10am – 5pm ac aelodau o staff cyfeillgar CBAC fydd yn gofalu amdani ac yn barod i ateb unrhyw ymholiadau.

Os hoffech wybod mwy am bynciau CBAC, rhaglen HMS, neu brynu adnoddau o’n Siop Lyfrau, gellir dod o hyd i’r holl wybodaeth ar-lein ar y tudalennau pwnc unigol.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â:
Ceri Thomas, Rheolwr Marchnata
029 2026 5309 ceri.thomas@cbac.co.uk