Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
CBAC - Gwyliau'r Pasg
16 Ebrill 2014

Bydd swyddfeydd CBAC a Siop Lyfrau CBAC ar gau yn ystod gwyliau'r Pasg. Byddwn yn ail-agor ddydd Mercher 23 Ebrill 2014. [mwy]


Bydd Dr John Stevenson a Rob Lucas yn ymuno â CBAC yng Nghynhadledd y Gymdeithas Ddaearyddol eleni
11 Ebrill 2014

Prifysgol Surrey | 14 -16 Ebrill | Stondin 60 [mwy]


Bydd CBAC yn bresennol yn y Gynhadledd BCME8 eleni yn Nottingham
10 Ebrill 2014

East Midlands Conference Centre | 16.4.14 | Stondin 36 [mwy]


CBAC yn croesawu casgliadau adolygiad Llywodraeth Cymru
1 Ebrill 2014

Mae CBAC yn croesawu casgliadau adolygiad Llywodraeth Cymru am ganlyniadau TGAU Saesneg Iaith mis Ionawr, a chytunwn bod sawl ffactor wedi dylanwadu ar y sefyllfa. [mwy]


Bydd CBAC yn cynnal Cynhadledd y Sefydliad Materion Cymreig: Tlodi a Pherfformiad.
28 Mawrth 2014

CBAC, Rhodfa’r Gorllewin | 9 Ebrill | 8.45 a.m. [mwy]


‘Gwasanaeth ar ôl y canlyniadau’ ychwanegol i’w roi ar waith gan CBAC ar gyfer ymgeiswyr TGAU
21 Mawrth 2014

Yn sgil y pryderon diweddar ynglÅ·n â chanlyniadau unedau TGAU Saesneg Iaith Ionawr 2014, mae’r rheoleiddwyr wedi rhoi eu caniatâd i ni ychwanegu at ein darpariaeth ‘Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau’. Nid yw’r gwasanaeth ychwanegol hwn yn rhan o’r trefniant safonol ar gyfer y TGAU fel arfer. [mwy]


Casgliadau Adolygiad Mewnol CBAC
19 Mawrth 2014

Cynhaliodd CBAC adolygiad mewnol o’r marcio yn dilyn rhyddhau canlyniadau TGAU Saesneg Iaith Uned 1 ac Uned 2 mis Ionawr. Yn sgil yr adolygiad mewnol hwn, daeth CBAC i’r casgliad bod y cynllun marcio wedi’i gymhwyso’n gyson ym mhob un ond un o’r achosion a adolygwyd. [mwy]


CBAC yn falch o gyhoeddi adnodd ar-lein newydd i gefnogi addysgu’r Hengerdd a’r Cywyddau.
19 Mawrth 2014

Daw’r hen a’r newydd ynghyd mewn adnodd digidol newydd i gefnogi addysgu elfen CY5: Yr Hengerdd a’r Cywyddau manyleb safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf CBAC. [mwy]


Mae CBAC yn falch iawn o fod yn rhan o “The Big Bang Fair”, digwyddiad blynyddol CABC a STEM Cym
14 Mawrth 2014

Dydd Llun 24 Mawrth: Venue Cymru, Llandudno. Dydd Llun 7 Ebrill: Canolfan Confensiwn Celtic Manor, Casnewydd. [mwy]


Llythyr Agored TGAU Saesneg Iaith CBAC
11 Mawrth 2014

Mae CBAC yn deall y rhwystredigaeth a’r siom a brofwyd gan sawl disgybl ar ôl iddyn nhw dderbyn eu canlyniadau TGAU Saesneg Iaith ddydd Iau diwethaf. Mae llawer o ddisgyblion, rhieni ac athrawon wedi mynegi pryder ynglŷn â’r canlyniadau hyn. Ysgrifennwn y llythyr hwn yn awr felly i egluro sut byddwn ni’n gweithredu. Yn ogystal ag anfon y llythyr hwn at benaethiaid pob ysgol a choleg yng Nghymru, byddwn yn ei ryddhau i’r cyhoedd er mwyn rhannu ein safbwynt ni yn ehangach. [mwy]