Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae meysydd a nodir * yn orfodol

Manylion y Cwrs

6000IN
Lansio Llwybrau Gymhwysol Gwyddoniaeth QCF
Gwyddoniaeth Gymhwysol
FfCCh
Yr Wyddgrug
Dydd Gwener 23 Mawrth 2012, 9:30 am - , 12:00 pm
RHAD AC AM DDIM

Mae un lle rhad ac am ddim ar gael i bob canolfan ar gyfer pob pwnc. Fodd bynnag, mae’n bosibl archebu lleoedd ychwanegol am dâl o £30 y pen.

Bydd unrhyw ffioedd parcio a gafwyd yn gyfrifoldeb y cynrychiolydd

Noder y bydd recordiad sain yn cael ei wneud ym mhob cyfarfod.

Manylion y cynrychiolydd

Rhif canolfan:
Sicrhewch, os gwelwch yn dda, fod y cyfeiriad e-bost yma'n gywir ac yn cael ei gyrchu'n rheolaidd oherwydd bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pob gohebiaeth.

Manylion cyfeiriad eich gwaith

Enw canolfan / cyflogwr:


Taliadau y cwrs


Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.