Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae meysydd a nodir * yn orfodol

Manylion y Cwrs

1170IN
Safon Uwch Saesneg Iaith a Llenyddiaeth: athrawon a chanolfannau sy'n newydd i addysgu Safon Uwch Saesneg Iaith a Llenyddiaeth
Llenyddiaeth Saesneg
TAG UG/U
Caerdydd
Dydd Mawrth 03 Gorffennaf 2012, 9:30 am - , 3:30 pm
£120 i gynnwys cinio, coffi a deunyddiau.

Manylion y cynrychiolydd

Rhif canolfan:
Sicrhewch, os gwelwch yn dda, fod y cyfeiriad e-bost yma'n gywir ac yn cael ei gyrchu'n rheolaidd oherwydd bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pob gohebiaeth.

Manylion cyfeiriad eich gwaith

Enw canolfan / cyflogwr:


Taliadau y cwrs


Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.