Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau

Amcanion y Cwrs:

* Adolygu arholiad 2012
* Rhannu arfer da a syniadau addysgu
* Helpu athrawon i wella eu profiad dysgu

Bwriad y cwrs hwn yw helpu’r athrawon i wella canlyniadau dysgu. Bydd yn arbennig o berthnasol i agenda “cau’r bwlch” Llywodraeth Cymru
(Yr unedau y dylid eu trafod: Cristnogaeth, Cristnogaeth Trwy’r Efengylau; Athroniaeth Gristnogol a Moeseg ac Iddewiaeth)
Bydd Caerdydd yn cynnwys sesiwn ar gyfer athrawon sy'n dysgu yr opsiwn Pabyddiaeth

Personel y Cwrs:

Swyddog Pwnc.
Uwch Arholwyr.

Manylion Cyswllt:

Rhif Ffôn: (029) 20265024/072
E-bost: inset@wjec.co.uk

Cost y Cwrs:

£130 i gynnwys cinio, coffi a deunyddiau.
(£110 os derbynnir y cais yn Nhymor yr Haf 2012).
Nodwch: Mae’n bosib y bydd rhannau o’r digwyddiad yn cael ei ffilmio.