Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau

Amcanion y Cwrs:

• darparu cefnogaeth ac arweiniad i ganolfannau newydd sy’n ymuno â ni, ac i’r rheini sy’n ystyried gwneud TGAU Mathemateg o fis Medi 2012
• bwrw golwg ar ofynion yr unedau unigol yn y fanyleb unedol
• gwella canlyniadau dysgu drwy ganolbwyntio ar ansawdd addysgu ac asesu

Bydd y cyrsiau’n berthnasol yn benodol i agenda “cau’r bwlch” Llywodraeth Cymru.

Personel y Cwrs:

Swyddog Pwnc:
Prif Arholwyr.

Manylion Cyswllt:

Rhif Ffôn: (029) 20265024/072
E-bost: inset@wjec.co.uk

Cost y Cwrs:

RHAD AC AM DDIM