Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau

Amcanion y Cwrs:

* I adolygu gofynion y fanyleb.
* I ganolbwyntio ar ofynion yr asesiadau ymarferol a gweithrediad yr asesiadau ar-lein.
* Bwriad y cwrs yw gwella deilliannau dysgu drwy ganolbwyntio ar ansawdd yr addysgu ac asesu.
* Bydd y cwrs yn berthnasol yn benodol i agenda “cau’r bwlch” Llywodraeth Cymru.

Personel y Cwrs:

Swyddog Pwnc;
Uwch Arholwyr.

Manylion Cyswllt:

Rhif Ffôn: (029) 20265024/072
E-bost: inset@wjec.co.uk

Cost y Cwrs:

£120 i gynnwys cinio, coffi a deunyddiau.