Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau

Amcanion y Cwrs:

Nod y gynhadledd hon ydy rhannu gwybodaeth am ddatblygiadau cyfredol a darparu hyfforddiant ar agweddau o addysgu a dysgu ym maes ADY.

Noder os gwelwch yn dda mai cynhadledd deuddydd yw hon.

Personel y Cwrs:

 

Manylion Cyswllt:

Rhif Ffôn: (029) 20265131
E-bost: sian.williams@wjec.co.uk

Cost y Cwrs:

£250