Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau

Amcanion y Cwrs:

cefnogaeth ac arweiniad o ran trefnu a chyflwyno'r UG ac U2 Saesneg Iaith. Bwriad y cwrs yw cynorthwyo athrawon i ganfod a chreu adnoddau a strategaethau addysgu addas.

Personel y Cwrs:

Swyddog Pwnc;
Uwch Arholwyr.

Manylion Cyswllt:

Rhif Ffôn: 029 2026 5024/18
E-bost: inset@wjec.co.uk

Cost y Cwrs:

£120 i gynnwys cinio, coffi a deunyddiau.