Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau

Amcanion y Cwrs:

Er mwyn rhannu arfer da
Gwella ansawdd yr addysgu a'r asesu.
Er mwyn cefnogi asesiad mewnol o waith portffolio
Er mwyn cefnogi cyflwyno unedau marcio'n allanol

Personel y Cwrs:

Swyddog Pwnc:
Uwch Safonwyr.

Manylion Cyswllt:

Rhif Ffôn: (029) 20265024/072
E-bost: inset@wjec.co.uk

Cost y Cwrs:

£120 i gynnwys cinio, coffi a deunyddiau.
(£110 os derbynnir y cais yn Hydref yr Haf 2011).
Nodwch: Mae’n bosib y bydd rhannau o’r digwyddiad yn cael ei ffilmio.