Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Dyddiadau allweddol CBAC Medi 2013 – Awst 2014 ar ffurf PDF

Dyma ddyddiadau allweddol CBAC ar gyfer Hydref 2013 - Awst 2014. Medrwch bori'r dyddiadau, neu ddewis mis o'r rhestr isod.

2013

2014

Allwedd y lliwiau

Pob un TAG TGAU Bagloriaeth Cymru Sgiliau Gweithredol Lefel Mynediad Llwybrau Mynediad Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru Arall

Tachwedd 2013

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
5 Tachwedd Dechrau arholiadau Tachwedd TGAU
7 Tachwedd Dechrau arholiadau Tachwedd Sgiliau Gweithredol
8 Tachwedd Dyddiad olaf i anfon gwaith at y safonwr am gyfres Tachwedd Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
15 Tachwedd Data sylfaenol cyfres Mehefin 2014 ar gael ar wefan CBAC erbyn y dyddiad hwn TAG
TGAU
Sgiliau Gweithredol
Llwybrau Mynediad
Data sylfaenol Lladin Lefel 1/2, Mathemateg Ychwanegol, Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg a Llwybrau (FfCCh ac IVQ) cyfres Mehefin 2014 ar gael erbyn y dyddiad hwn Arall
15 Tachwedd Dyddiad olaf am ymrestriadau Prif Ddysgu Arall
21 Tachwedd Dyddiad olaf i dderbyn cofrestriadau am gyfres arholiadau 2014 Lefel Mynediad
25 Tachwedd Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau am arholiadau Ionawr 2014 TAG
TGAU
Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau am arholiadau Lladin Lefel 1/2 Ionawr 2014 Arall
29 Tachwedd Dyddiad olaf i gyflwyno marciau a samplau Asesu dan Reolaeth Tachwedd Sgiliau Gweithredol
30 Tachwedd Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau am gyfres Ionawr 2014 Llwybrau Mynediad
Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau Llwybrau (FfCCh) Yr Iaith ar Waith ac Ieithoedd cyfres Ionawr 2014 Arall
Dyddiad olaf i gyflwyno graddau a samplau Llwybrau (FfCCh) Lefel 3 a Gwyddoniaeth Lefel 1/2 Ionawr Arall

Nôl i restr misoedd

Rhagfyr 2013

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
Dechrau Rhagfyr Dosbarthu papurau cwestiynau a deunyddiau arholiadau Ionawr 2014 TAG
TGAU
Dosbarthu papurau cwestiynau a deunyddiau arholiad Lladin Ionawr 2014 Arall
Dosbarthu adroddiad ystadegol ar arholiadau 2013 Pob un
1 Rhagfyr Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau am Lladin Lefel 1/2, Prif Ddysgu a Phroject Ionawr 2014 Arall
7 Rhagfyr Dyddiad olaf i dderbyn cofrestriadau am gyfres Mawrth 2014 Bagloriaeth Cymru
12 Rhagfyr Dyddiad olaf i gyflwyno graddau a samplau am Ionawr Llwybrau Mynediad
Dyddiad olaf i gyflwyno graddau a samplau Llwybrau (FfCCh) Yr Iaith ar Waith ac Ieithoedd cyfres Ionawr Arall

Nôl i restr misoedd 

Ionawr 2014

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
8 Ionawr Dechrau arholiadau Ionawr TAG
TGAU
9 Ionawr Dosbarthu canlyniadau arholiadau Tachwedd 2013 i'r ymgeiswyr
TGAU
Sgiliau Gweithredol
Cyhoeddi canlyniadau Tachwedd 2013 Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
10 Ionawr Dyddiad olaf i gyflwyno marciau'r ganolfan a samplau unedau Prif Ddysgu a chymhwyster Project Ionawr 2014 Arall
13 Ionawr Dyddiad olaf i dderbyn cofrestriadau Chwefror 2014 Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
16 Ionawr Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau Lefel Mynediad
24 Ionawr Dyddiad olaf i wneud cywiriadau i gofrestriadau Chwefror 2014 Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
31 Ionawr Dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau am bapurau addasedig arholiadau Mehefin 2014 TAG
TGAU
Sgiliau Gweithredol
Diwedd Ionawr Llawlyfr Asesu Mewnol a thaflenni marciau ar gael ar wefan CBAC TAG
TGAU

Nôl i restr misoedd

Chwefror 2014

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
4 Chwefror Dyddiad olaf i anfon gwaith at safonwr am Ddyfarniad Mawrth Bagloriaeth Cymru
6 Chwefror Dyddiad olaf i dderbyn Ymholiadau am Ganlyniadau a Chyfnewid Tachwedd 2013 TGAU
Sgiliau Gweithredol
21 Chwefror Dyddiad olaf i anfon gwaith at safonwr am gyfres Chwefror Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
Dyddiad olaf i dderbyn cofrestriadau am arholiadau Mehefin 2014 TGAU
Dyddiad cyntaf i dderbyn cofrestriadau am gyfres Mehefin 2014 Llwybrau Mynediad
Dyddiad cyntaf i dderbyn cofrestriadau Llwybrau (FfCCh) Yr Iaith ar Waith ac Ieithoedd cyfres Mehefin 2014 Arall
Dyddiad olaf i dderbyn cofrestriadau Lladin Lefel 1/2, Mathemateg Ychwanegol, Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg a Llwybrau Lefel 1 / 2 (FfCCh ac IVQ) Mehefin 2014 Arall
Dyddiad olaf i dderbyn cofrestriadau am gyfres Awst 2014 Bagloriaeth Cymru
Diwedd Chwefror Dosbarthu tystysgrifau arholiadau Tachwedd 2013 TGAU
Dosbarthu papurau cwestiynau, cofrestri presenoldeb, labeli arholwyr, ffurflenni C gwaith cwrs a manylion y safonwr Lefel Mynediad
Nôl i restr misoedd

Mawrth 2014

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
6 Mawrth Cyhoeddi canlyniadau arholiadau Ionawr i'r ymgeiswyr TAG
TGAU
Llwybrau Mynediad
Cyhoeddi canlyniadau Lladin Lefel 1/2 a Llwybrau (FfCCh) Ionawr i'r ymgeiswyr Arall
10 Mawrth Sgriniau mewnbynnu marciau (i gyflwyno marciau asesiad dan reolaeth Mehefin 2014) ar gael ar wefan ddiogel CBAC TGAU
Sgriniau mewnbynnu marciau (i gyflwyno marciau asesiad dan reolaeth Mehefin 2014) Lladin Lefel 1/2 a Saesneg ar gael ar wefan ddiogel CBAC Arall
Canol Mawrth Dosbarthu tystysgrifau Tachwedd 2013 Sgiliau Gweithredol
18 Mawrth Dechrau arholiadau 2014 Lefel Mynediad
21 Mawrth Dyddiad olaf i dderbyn cofrestriadau am arholiadau Mehefin 2014 TAG
Sgiliau Gweithredol
Dyddiad olaf i dderbyn cofrestriadau unedau Prif Ddysgu a Chymwysterau Project a Llwybrau (FfCCh) Lefel 3 Mehefin 2014 Arall
Dyddiad olaf i brosesu Trefniadau Mynediad arholiadau Mehefin 2014 TAG
TGAU
22 Mawrth Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau i gofrestriadau Mehefin TAG
Sgiliau Gweithredol
27 Mawrth Cyhoeddi canlyniadau dyfarniad Mawrth i'r ymgeiswyr Bagloriaeth Cymru
31 Mawrth Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau i gofrestriadau Mehefin 2014 heb orfod talu ffioedd hwyr TGAU
Bagloriaeth Cymru
Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau i gofrestriadau Lladin Lefel 1/2, Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, Mathemateg Ychwanegol a Llwybrau (FfCCh ac IVQ) Lefel 1/2 Mehefin 2014 heb orfod talu ffioedd hwyr Arall

Nôl i restr misoedd

Ebrill 2014

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
7 Ebrill Sgriniau mewnbynnu marciau (i gyflwyno marciau gwaith cwrs Mehefin 2014) ar gael ar wefan ddiogel CBAC TAG
Sgiliau Gweithredol
10 Ebrill Dyddiad olaf i dderbyn Ymholiadau am Ganlyniadau arholiadau Ionawr 2014 TAG
TGAU
Dyddiad olaf i gyfnewid graddau cyfres Ionawr 2014 TAG
TGAU
Llwybrau Mynediad
Dyddiad olaf i gyfnewid graddau Lladin Lefel 1/2, Prif Ddysgu a Llwybrau (FfCCh) Ionawr 2014 Arall
10 Ebrill Dyddiad olaf i gyflwyno ceisiadau am ddychwelyd sgriptiau arholiad gwreiddiol Ionawr 2014 TAG
TGAU
30 Ebrill Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau am gyfres Mehefin 2014 Llwybrau Mynediad
Dyddiad olaf i dderbyn cywiriadau i gofrestriadau Llwybrau (FfCCh), Iaith ar Waith ac Ieithoedd am gyfres Mehefin Arall
Diwedd Ebrill Dosbarthu cofrestri presenoldeb, labeli arholwyr a ffurflenni amcangyfrifon gradd am arholiadau Mehefin 2014 i'r canolfannau TAG
TGAU
Dosbarthu cofrestri presenoldeb, labeli arholwyr a ffurflenni amcangyfrifon gradd am arholiadau Mehefin 2014 i ganolfannau Lladin Lefel 1/2 a Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 Arall
Dosbarthu papurau cwestiynau arholiadau ysgrifenedig Mai, a deunyddiau arholiadau i'r canolfannau TAG
TGAU
Sgiliau Gweithredol

Nôl i restr misoedd

Mai 2014

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
1 Mai Cyhoeddi canlyniadau mis Chwefror 2014 Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
2 Mai Dyddiad olaf i gyflwyno cofrestriadau Mai 2014 Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
4 Mai Dyddiad olaf i gyflwyno marciau gwaith cwrs a samplau o waith Lefel Mynediad
Llwybrau Mynediad
Dyddiad olaf i gyflwyno graddau a samplau gwaith Llwybrau (FfCCh) ac yr Iaith ar Waith Arall
5 Mai Dyddiad olaf i gyflwyno marciau Asesiad dan Reolaeth Lladin Lefel 1/2 a Saesneg, graddau a samplau Llwybrau (FfCCh a IVQ), Ieithoedd a Lefel 1 a 2 Arall
Dyddiad olaf i gyflwyno'r rhan fwyaf o farciau Asesiad dan Reolaeth Mehefin TGAU
Dyddiad olaf i gyflwyno marciau Asesiad dan Reolaeth Lladin Lefel 1/2 a Saesneg Mehefin Arall
12 Mai Dechrau'r arholiadau ysgrifenedig TAG
TGAU
15 Mai Dyddiad olaf i gyflwyno'r rhan fwyaf o farciau asesu mewnol Mehefin TAG
Dyddiad olaf i gyflwyno amcangyfrifon graddau TAG
TGAU
Dyddiad olaf i gyflwyno marciau a samplau portffolios y Cymhwyster Project a Llwybrau FfCCh Lefel 3 Mehefin Arall
Canol Mai Dosbarthu papurau cwestiynau arholiadau ysgrifenedig dechrau Mehefin i'r canolfannau TAG
TGAU
Dosbarthu papurau cwestiynau arholiadau ysgrifenedig dechrau Mehefin i ganolfannau Lladin Lefel 1/2 Arall
23 Mai Dyddiad olaf i gyflwyno'r rhan fwyaf o farciau Asesiad dan Reolaeth Mehefin Sgiliau Gweithredol
23 Mai Dyddiad olaf i anfon gwaith at safonwyr am ddyfarniad Awst Bagloriaeth Cymru
Diwedd Mai Dosbarthu tystysgrifau arholiadau Ionawr 2014 TAG
TGAU
Llwybrau Mynediad
Dosbarthu tystysgrifau arholiadau Lladin Lefel 1/2 a Llwybrau (FfCCh) Ionawr 2014 Arall

Nôl i restr misoedd

Mehefin 2014

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
Dechrau Mehefin Dosbarthu papurau cwestiynau arholiadau diwedd Mehefin i'r canolfannau TAG
TGAU
Dosbarthu papurau cwestiynau am arholiadau diwedd Mehefin i ganolfannau Mathemateg Ychwanegol Arall
6 Mehefin Dyddiad olaf i anfon gwaith at y safonwr am gyfres Mai Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
13 Mehefin Dyddiad olaf i anfon gwaith at y safonwr am gyfres Mai Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru

Nôl i restr misoedd

Gorffennaf 2014

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
3 Gorffennaf Cyhoeddi canlyniadau arholiadau 2014 i'r ymgeiswyr ac anfon adroddiadau ysgrifenedig i ganolfannau Lefel Mynediad
Llwybrau Mynediad

Nôl i restr misoedd 

Awst 2014

Dyddiad Digwyddiad Cymhwyster
14 Awst Cyhoeddi canlyniadau arholiadau Mehefin i'r ymgeiswyr ac adroddiadau'r safonwyr ar gael i'r canolfannau TAG
Sgiliau Gweithredol
Cyhoeddi canlyniadau Prif Ddysgu (Cyfres Mehefin), Project - Lefel 3 a Llwybrau (FfCCh) Lefel 3 Arall
Cyhoeddi canlyniadau Mai i ganolfannau 11-18 Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
Cyhoeddi canlyniadau Diploma Uwch dyfarniad Awst Bagloriaeth Cymru
21 Awst Cyhoeddi canlyniadau arholiadau Mehefin i'r ymgeiswyr ac adroddiadau'r safonwyr ar gael i ganolfannau TGAU
Cyhoeddi canlyniadau Prif Ddysgu a Phroject Lefel 1 a 2, Lladin, Mathemateg Ychwanegol, Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg Lefel 1/2 a Llwybrau Lefel 1 / 2 (FfCCh), Yr Iaith ar Waith ac Ieithoedd Arall
Cyhoeddi canlyniadau Mai i ganolfannau 11-16 Sgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol Cymru
Cyhoeddi canlyniadau dyfarniad Awst Diploma Canolradd a Sylfaen Bagloriaeth Cymru
22 Awst Dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau am lungopïau ymlaen llaw o sgriptiau TAG Mehefin 2014, ac am Ymholiadau am Ganlyniadau Gwasanaeth 2 Blaenoriaethol TAG

Nôl i restr misoedd