Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae CBAC yn darparu gwasanaethau ledled Cymru a Lloegr, yn cynnwys arholiadau, asesu, datblygiad proffesiynol, adnoddau addysgol a chefnogaeth i oedolion sydd am ddysgu Cymraeg. Yng Nghymru CBAC sy'n gyfrifol am drefnu a rheoli Celfyddydau Ieuenctid Cymru, ar y cyd gyda FfCAC, Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru.

Am fanylion ynglŷn â gweithgareddau presennol CBAC, gweler y cylchgrawn Bwletin blynyddol.

Ein cymwysterau

Mae CBAC yn cynnig ystod o gymwysterau, yn bynciau traddodiadol, academaidd a rhai mwy galwedigaethol eu natur, yn Lefel Mynediad, TGAU, Lefel Uwch a Sgiliau Allweddol/Hanfodol.

Yng Nghymru, CBAC sy'n darparu Bagloriaeth Cymru, ar lefelau sylfaen, canolradd ac uwch. Mae'r Fagloriaeth, neu'r Bac Cymreig fel y'i gelwir hefyd, yn cynnig rhaglen arloesol sy'n cynnwys gweithio gyda chyflogwyr, gweithgareddau yn y gymuned, ymchwiliad personol a sgiliau allweddol, yn ogystal ag astudiaethau TGAU, GNVQ neu Lefel Uwch.

Ar gyfer oedolion sy'n dymuno dysgu Cymraeg, mae CBAC yn darparu cyfres o arholiadau arbennig, ynghŷd ag ystod o adnoddau cynhwysfawr sydd ar gael yn ein siop ar-lein.

Ein hadnoddau addysgol

Mae CBAC yn cynhyrchu ystod o adnoddau addysgol yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys canllawiau ar-lein rhyngweithiol rhad ac am ddim i athrawon.  

Gellir prynu llyfrau gosod, testunau llenyddol a llyfrau darllen eraill ar gyfer yr ystafell ddosbarth ac ar gyfer dysgwyr y Gymraeg a siaradwyr rhugl yn ein siop lyfrau, un ai ar-lein neu trwy ddod i mewn yn bersonol i'n siop.  Mae defnyddiau ar gael hefyd sy'n cefnogi'r Cwricwlwm Cymreig yn benodol, sy'n addas ar gyfer ysgolion cyfrwng-Cymraeg neu Saesneg yng Nghymru.

Hanes CBAC

Sefydlwyd CBAC, neu Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, fel y'i galwyd tan yn diweddar, ym 1948. Mae'n elusen gofrestredig, yn gwmni a gyfyngir gan warant, ac yn perthyn i 22 awdurdod lleol Cymru. Mae is-gwmni, sef WJEC CBAC Services Ltd, yn darparu gwasanaethau argraffu a chyhoeddi arbenigol.

Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Fel rhan o gytundeb rhwng CBAC ac awdurdodau lleol Cymru, mae CBAC yn rheoli Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Mae'r ddau gwmni clodfawr hyn yn rhan o Gelfyddydau Ieuenctid Cymru, a gefnogir gan CBAC mewn partneriaeth â FfCAC, Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru.