Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dogfennau CGC

Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn gorff aelodaeth sy’n cynnwys saith o’r darparwyr cymwysterau mwyaf yn y DU. Mae'r Cyd-gyngor Cymwysterau yn darparu llais unigol ar gyfer ei aelodau ar faterion gweinyddu arholiadau, ac, lle y bo’n briodol, polisi cymwysterau ac addysg ehangach.

Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau, lle y bo’n bosibl, yn darparu trefniadau gweinyddol cyffredinol ar gyfer arholiadau a chyhoeddi’r ddogfennaeth berthnasol ar wefan Cyd-gyngor Cymwysterau.

I gael copïau cyfrwng Cymraeg Dogfennau CGC, ewch i'r adran Dogfennau CGC ar ein fersiwn cyfrwng Cymraeg o'r gwefan.