Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Swyddi Gwag – Penodiadau Hŷn

Swyddi Gwag

Teitl y Swydd

Dyddiad Cau
Uwch Arholwr TGAU Busnes 20 Tachwedd

Sut i wneud cais

Mae gofyn i ymgeiswyr gwblhau'r ffurflen gais sydd wedi'i hatodi uchod.

Dylid anfon ffurflenni wedi'u cwblhau ar e-bost at ad@cbac.co.uk neu drwy'r post at Uned Adnoddau Dynol, CBAC, 245 Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YX erbyn y dyddiad sydd wedi'i nodi ar y ffurflen gais.

Gwybodaeth bellach

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau e-bosteich pwnc a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd swyddi gwag ar gael.

Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Cwestiynau Cyffredin.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at penodedigion@cbac.co.ukneu ffoniwch ni ar 029 2026 5050. Noder, mae'r swyddfa ar agor 9yb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.