Q Menu
< Treforest Conference Facilities

FAQs

Sut mae gwneud cais i fod yn arholwr/safonwr?
Dylid gwneud pob cais drwy'r safle Penodiadau: https://penodedigion.cbac.co.uk/. Nid ydym yn darparu ffurflenni cais papur mwyach.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw os oes angen cymorth gyda'r safle Penodiadau?
Os hoffech gymorth gydag unrhyw agwedd ar y broses ymgeisio ar-lein, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Ceisiadau Ar-lein - e-bost  application.support@wjec.co.uk neu ffonio 02920 265457.

Sut mae creu cyfrif?
I greu cyfrif, cliciwch ar y cyswllt 'Ymgeisio i ddod yn arholwr' ar dudalen gartref Penodiadau. Bydd angen nodi eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, a dewis cyfrinair a chwestiwn /ateb diogelwch.

Nid wyf yn gallu mewngofnodi i'm cyfrif.
Mae angen i chi actifadu eich cyfrif cyn mewngofnodi. Ar ôl i chi greu cyfrif, anfonir e-bost ddilysu atoch. Bydd yr e-bost yn cynnwys cyswllt i ddilysu eich cyfrif - bydd rhaid clicio arno cyn y gallwch fewngofnodi. 

Nid wyf wedi derbyn e-bost actifadu.
Gall gymryd hyd at bedair awr o greu'r cyfrif i'r e-bost actifadu eich cyrraedd. Gwiriwch eich ffolder sothach rhag ofn bod yr e-bost wedi ei anfon yno. Os nad ydych wedi derbyn eich e-bost o fewn pedair awr, cysylltwch â'r tîm Cefnogi Ceisiadau. 

Rwyf wedi anghofio fy enw defnyddiwr ar gyfer y safle Penodiadau.
Cliciwch ar y tab 'Anghofio enw defnyddiwr' ar dudalen gartref Penodiadau. Byddwch yn cael eich annog i nodi eich cyfeiriad e-bost, ac anfonir e-bost yn cynnwys nodyn atgoffa am eich cyfrinair atoch.

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair ar gyfer y safle Penodiadau
Cliciwch ar y tab 'Anghofio cyfrinair' ar dudalen gartref Penodiadau. Byddwch yn cael eich annog i nodi eich enw defnyddiwr, ac anfonir e-bost yn cynnwys nodyn atgoffa am eich cyfrinair atoch. 

Rwyf wedi derbyn e-bost gan y system Penodiadau, ond nid yw'r cysylltiadau'n gweithio.
Am resymau diogelwch, dim ond am gyfnod byr o amser mae cysylltiadau'n weithredol. Os byddwch angen cyswllt newydd, cysylltwch â'r tîm Cefnogi Ceisiadau.  

Mae fy nghyfrif wedi'i gloi - sut mae ei ddatgloi?
I ddatgloi eich cyfrif, dilynwch y cyswllt 'Anghofio Cyfrinair' - gellir canfod y cyswllt ar dudalen gartref Penodiadau.

Sut mae newid fy manylion?
Fel rhan o'r system ceisiadau Penodiadau, ar ôl i chi greu eich cyfrif, byddwch yn gallu mewngofnodi ar unrhyw adeg a diweddaru eich manylion yn ôl y gofyn. 

Nid yw'r Pwnc/Lefel yr hoffwn ymgeisio amdano ar gael ar y wefan Penodiadau.
O dro i dro, gall y pynciau a'r lefelau ar y safle Penodiadau newid yn ôl gofynion ein swyddi gwag. Bydd manylion y swyddi gwag sydd ar  gael yn ymddangos ar ein gwefan: http://www.wjec.co.uk/appointees/examiner-moderator-vacancies/. Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm Penodiadau. 

Rwyf wedi derbyn cais am e-bost er mwyn darparu geirda, ond nid oes gennyf unrhyw fanylion mewngofnodi ar gyfer y safle.
Nid oes angen manylion mewngofnodi ar ganolwr i fynd ar yr adran Geirda ar y safle hwn. Yn syml, cliciwch ar y cyswllt yn yr e-bost a bydd yn mynd a chi'n uniongyrchol i'r dudalen Geirda ar y safle.  (D.S. Y dudalen Geirfa yw'r unig ran o'r safle'r canolwr ei gweld). Os ydych yn mynd yn syth at y dudalen mewngofnodi ar y safle, efallai nad yw eich system yn codi'r cyswllt yn gywir - felly, ceisiwch gopïo a gludo'r cyswllt i mewn i'r porwr.  Os yw'r cyswllt yr anfonwyd atoch wedi dod i ben, cysylltwch â'r tîm Penodiadau i dderbyn cyswllt wedi'i ddiweddaru. 

Rwyf eisiau tynnu fy manylion oddi ar y safle.
Os hoffech dynnu eich manylion oddi ar y safle am unrhyw reswm, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Ceisiadau Ar-lein.

A allaf olrhain cynnydd fy nghais?
Gallwch. Gallwch olrhain cynnydd eich cais trwy'r rhan 'Maes Pwnc' ar y safle Penodiadau, o dan 'Statws Cymeradwyo'. Os yw'ch statws yn newid ar unrhyw adeg, byddwch yn derbyn e-bost yn eich cynghori i wirio'r safle.