Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Swyddi Gwag Arholwyr / Safonwyr

Mae nifer o swyddi gwag ar gyfer Arholwyr a Safonwyr wedi'u rhestru isod.

Os nad oes swyddi gwag i Arholwyr neu Safonwyr ar gyfer eich pwnc, cyflwynwch ffurflen gais ar-lein. Byddwn yn cysylltu â chi os oes swydd wag ar gael ar gyfer eich pwnc.

Gallwch hefyd danysgrifio i dderbyn diweddariadau e-bost ar gyfer eich pwnc a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd swyddi gwag newydd ar gael.

Sgroliwch i lawr i ddod o hyd i'ch pwnc...

LAstudiaethau Crefyddol

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

TGAU Astudiaethau Crefyddol

UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol

LBusnes

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

UG/Safon Uwch Busnes

LCyfrifiadureg

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

UG/Safon Uwch Cyfrifiadureg

LCymdeithaseg

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

UG/Safon Uwch Cymdeithaseg

LDaearyddiaeth

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

TGAU Daearyddiaeth

UG/Safon Uwch Daearyddiaeth

LDrama (a Theatr)

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

TGAU Drama a Theatr

UG/Safon Uwch Drama a Theatr

LEconomeg

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

UG/Safon Uwch Economeg

LHanes

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

UG/Safon Uwch Hanes

LIeithoedd Tramor Modern

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

TGAU Ffraneg

UG/Safon Uwch Ffrangeg

TGAU Almaeneg

UG/Safon Uwch Almaeneg

UG/Safon Uwch Sbaeneg

LSeicoleg

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

UG/ Safon Uwch Seicoleg

LTroseddeg

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'r wefan ceisiadau:

Lefel 3 TroseddegCysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at cymorth.wrth.ymgeisio@cbac.co.uk or call 029 2026 5457. Noder, mae'r swyddfa ar agor 9ayb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.