Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gweithio Gyda Ni

Swyddi Gwag Cyfredol

Teitl y Swydd

Dyddiad Cau
Yn anffodus does dim swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd.  

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau'r ffurflen gais canlynol:

Dylid anfon ffurflenni sydd wedi'u cwblhau drwy e-bost i ad@cbac.co.uk, neu eu postio i Uned Adnoddau Dynol, CBAC, 245 Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YX erbyn y dyddiad a nodir uchod.

Mae'n bwysig i amlinellu'n glir sut ydych yn cwrdd ag anghenion pob swydd unigol. Detholir ymgeiswyr yn ofalus i fynd ar restr fer, a gwahoddir y rhai llwyddiannus i gyfweliadau.


Swyddi Dros Dro

Teitl y Swydd

Dyddiad Cau
Cynorthwyydd Prosesu Electronig Dros Dro 31 Mawrth 2017
Goruchwyliwr dros dro – gwirio sgriptiau 31 Mawrth 2017
Clercod Dros Dro 31 Mawrth 2017

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer swyddi dros dro gwblhau'r ffurflen gais canlynol:

Dylid anfon ffurflenni sydd wedi'u cwblhau drwy e-bost i ad@cbac.co.uk, neu eu postio i Uned Adnoddau Dynol, CBAC, 245 Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YX erbyn y dyddiad a nodir uchod.


Buddion

Mae gan CBAC weithle gwybodus ac amrywiol â chanddynt ystod eang o sgiliau. Rydym yn ceisio creu awyrgylch yn y gwaith sy'n hybu gonestrwydd, cydraddoldeb a thegwch ym mhob agwedd o'r sefydliad. Rydym yn ymfalchïo yn y berthynas weithiol dda yr ydym yn ei hadeiladu gyda phob un o'n staff.

Mwy o Wybodaeth

Swyddi Gwag Arholwyr

Mae nifer o swyddi gwag Arholwyr a Safonwyr ar gael yn CBAC ar hyn o bryd. I wneud cais, ewch i'r dudalen penodidegion.

Gweld Swyddi Gwag Arholwyr