Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Bwrdd CBAC

Rheolir CBAC gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr.

Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr sydd wedi eu hapwyntio gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:


Eryl
Williams

Edward Thomas
Alan
Lockyer

Gail
Giles

Sarah
Merry


Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr wedi eu penodi drwy ddulliau agored:


Michael
Evans

David
Llewelyn

Patricia
Passaro

Denise
Preece

Elizabeth Williams
Dr Andrew Fisher
Peter O'Sullivan