Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyfleusterau Cynhadledd

Oriel

Mae Oriel yn cynnwys nifer o ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau cynhadledd ym mhencadlys CBAC ger canol dinas Caerdydd.

Gyda chysylltiadau cludiant cyfleus, mae Oriel yn cynnwys popeth angenrheidiol: 9 ystafell gyfarfod manyleb uchel i hyd at 16 unigolyn, pob un yn ddelfrydol i gynnal cyfarfodydd, hyfforddiant, cynadleddau a gweithdai.

Hefyd, mae ystafelloedd fwy yn rhan o Oriel gyda lle i rhwng 60 a 140 o westeion.

Mae Oriel yn fwy na chanolfan gynhadledd gyda’i stiwdio recordio o’r radd flaenaf i ddiwallu ar gyfer anghenion sain/gweledol gan gynnwys technoleg sgrin werdd..

Ond wrth gwrs, mae popeth yma y byddech yn disgwyl ei gael mewn lleoliad i fynd â’r tîm neu eich cleientiaid: WiFi cyflym iawn, sgriniau HD, byrddau gwyn rhyngweithiol a thaflunyddion.

Rydym hefyd yn cynnig cyfleusterau tebyg yn ein safle yn Nhrefforest pe hoffech ddianc o'r ddinas am y diwrnod.

Rydym hefyd yn cynnig cyfleusterau cynhadledd yng Trefforest.Ystafelloedd Cyfarfod

Naw ystafell gyfarfod amlbwrpas - gellir gosod yr ystafelloedd ar ffurf ystafell bwrdd, theatr, cabare ac ystafell ddosbarth
Cyfrifiaduron a byrddau gwyn rhyngweithiol
Taflunyddion a sgriniau LCD
ACyfleusterau sain a fideogynadledda
Siartiau fflip a deunyddiau ysgrifennu
Llungopïwr a pheiriant rhwygo papur gwastraff cyfrinachol
WiFi cyflym iawn, rhad ac am ddim

Stiwdio Recordio

Stiwdio gyda waliau cwbl wrthsain
Cyfleusterau ffilmio ar y safle
Cyfleusterau 'chroma key'/sgrin werdd
Gwasanaeth recordio ar-leoliad
Technegwr sain a gweithredwr recordio yn rhan o'r pris

Ystafell Hyfforddi TG

13 o gyfrifiaduron gan gynnwys 1 cyfrifiadur hyfforddi
Bwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflunydd
Siart fflip a deunydd ysgrifennu
WiFi cyflym iawn, rhad ac am ddim
Aerdymheru

Lluniaeth ac Arlwyo

Arlwyo mewnol
Dewisiadau bwffe poeth neu oer
Dewisiadau heb glwten a chynnyrch llaeth ar gael
Lluniaeth ddiddiwedd
Brecwast ar gael ar gyfer cyfarfodydd cynnar yn y bore


Cysylltwch â Ni

029 2026 5110
bookings@wjec.co.uk

Rhowch fanylion am ddyddiad eich cyfarfod, nifer y cynrychiolwyr a'ch gofynion arlwyo.

Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau yn ystod ein horiau swyddfa sef 9.00am - 5.00pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Nid yw CBAC yn cymeradwyo nac yn ardystio digwyddiadau a gynhelir yn Oriel.