Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Newyddion Diweddaraf

 • Cymwysterau Galwedigaethol newydd i'w defnyddio yng Nghymru

  Rydym yn falch o gyhoeddi bod y cymwysterau galwedigaethol canlynol wedi eu dynodi gan Cymwysterau Cymru yn ddiweddar er mwyn eu defnyddio mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru. Datblygwyd pob ...

 • Cydnabod a gwobrwyo ymrwymiad arholwyr

  Bob blwyddyn, mae 34,000 o arholwyr yn marcio 8 miliwn o gymwysterau ar gyfer 2 filiwn o bobl ifanc 15-19 oed yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae diwygiadau i gymwysterau a chynnydd ...

 • CBAC yn cefnogi deunydd dwyieithog i fyfyrwyr Drama

  Rydym wedi bod yn cydweithio'n ddiweddar ag un o'r prif gyhoeddwyr ar adnodd astudio dwyieithog cyffrous i gefnogi ein manyleb Drama a Theatr. 

  Mae Mametz gan Owen Sheers yn un o ...

 • Cymwysterau TGAU a TAG UG/U Dynodedig ar gyfer Cymru

  Gan mai CBAC yw'r darparwr cymwysterau TGAU a TAG nwyaf yng Nghymru, rydym yn gweithio gyda Chymwysterau Cymru i sicrhau ein bod yn cynnig ystod lawn o gymwysterau diwygiedig i ysgolion a...