Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Newyddion Diweddaraf

 • Datganiad CBAC - Digwyddiad ym Manceinion

  Mae ein meddyliau ni oll gyda phawb y mae'r digwyddiad erchyll neithiwr ym Manceinion wedi effeithio arnynt.

  Mae arholiadau TGAU a Safon Uwch yn cael eu cynnal ledled y DU heddiw a gweddill ...

 • Cymwysterau Galwedigaethol newydd i'w defnyddio yng Nghymru

  Rydym yn falch o gyhoeddi bod y cymwysterau galwedigaethol canlynol wedi eu dynodi gan Cymwysterau Cymru yn ddiweddar er mwyn eu defnyddio mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru. Datblygwyd pob ...

 • Cydnabod a gwobrwyo ymrwymiad arholwyr

  Bob blwyddyn, mae 34,000 o arholwyr yn marcio 8 miliwn o gymwysterau ar gyfer 2 filiwn o bobl ifanc 15-19 oed yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae diwygiadau i gymwysterau a chynnydd ...

 • CBAC yn cefnogi deunydd dwyieithog i fyfyrwyr Drama

  Rydym wedi bod yn cydweithio'n ddiweddar ag un o'r prif gyhoeddwyr ar adnodd astudio dwyieithog cyffrous i gefnogi ein manyleb Drama a Theatr. 

  Mae Mametz gan Owen Sheers yn un o ...