Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Newyddion Diweddaraf

 • Diweddariad Adnoddau Cyfrwng Cymraeg Haf 2018

  Yn sgil newidiadau i fanylebau TGAU, Safon UG ac Uwch dyfarnodd Llywodraeth Cymru grant i CBAC dros gyfnod o ddwy flynedd (2016 -18) i reoli’r ddarpariaeth o adnoddau cyfrwng Cymraeg i ...

 • Bagloriaeth Cymru – sicrhau bod y sgiliau i lwyddo gan ddysgwyr Cymru

  Yn ôl Comisiwn Cyflogaeth a Sgiliau y DU, bydd angen i'r bobl hynny sydd yma yn y dyfodol ddatblygu casgliad o sgiliau trosglwyddadwy i sicrhau bod y DU yn parhau i fod yn rhan gystadleuol o ...

 • 5 rheswm i fod yn arholwr

  Ydych chi’n ystyried gwneud cais i fod yn arholwr CBAC? Yma, mae Sally Melhuish, Cyfarwyddwraig Gynorthwyol (Asesu, Ansawdd a Dylunio) yn amlinellu 5 mantais allweddol i'ch helpu gyda'ch ...

 • Cau'r swyddfa - Mawrth 2018

  Oherwydd y tywydd garw, bydd ein swyddfeydd yng Nghaerdydd a Threfforest ar gau tan dydd Llun 5ed o Fawrth.

  Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

  Cadwch lygaid ar y ...