Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Newyddion Diweddaraf

 • Y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr ffilmiau ifanc yn cael eu cydnabod yn y Gwobrau Delwedd Symudol

  Mae gwneuthurwyr ffilmiau ifanc dawnus wedi cael eu cydnabod am eu gwaith rhagorol yn y Gwobrau Delwedd Symudol blynyddol a gynhaliwyd, am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, yn Sefydliad Ffilm Prydain...

 • Diweddariad Adnoddau Cyfrwng Cymraeg 2018

  Yn sgil newidiadau i fanylebau TGAU, Safon UG ac Uwch dyfarnodd Llywodraeth Cymru grant i CBAC dros gyfnod o ddwy flynedd (2016 -18) i reoli’r ddarpariaeth o adnoddau cyfrwng Cymraeg i ...

 • Prif Weithredwr newydd CBAC

  Mae’r corff dyfarnu ac elusen CBAC wedi penodi Roderic Gillespie yn Brif Weithredwr newydd.

  Bydd Roderic yn ymuno â CBAC o'r 1af o Fehefin o Cambridge International, lle mae&...

 • Oriau agor y Nadolig 2017

  Mae swyddfeydd CBAC yn Nhrefforest a Rhodfa'r Gorllewin ar gau dros gyfnod y Nadolig. Byddwn yn cau ddydd Iau 21st Rhagfyr 2017 ac yn ailagor ar 3ydd Ionawr 2018.

  Yn y cyfamser, rydym yn ...