Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cysylltiadau Pynciau

Cysylltiadau Pynciau

Os oes angen mynediad uniongyrchol neu cyngor arbenigol, gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi athrawon neu dysgu am yr adnoddau digidol gorau i'ch myfyrwyr, mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu.

L Addysg Bersonol a Chymdeithasol ; Datblygiad Personol a Chymdeithasol
Michael Neale
Swyddog Pwnc

Tania Lucas | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5343 | tania.lucas@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Addysg Bersonol a Chymdeithasol TGAU (Cwrs Byr)
Datblygiad Personol a Chymdeithasol Llwybrau Mynediad

LAddysg Gorfforol
Michael Neale
Swyddog Pwnc (TGAU)

Sean Williams
Swyddog Pwnc (TAG UG/Safon Uwch)

Andrew O'Regan | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5097 |andrew.ORegan@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Addysg Gorfforol

LAdeiladu
Allan Perry| Swyddog Pwnc

029 2026 5311
allan.perry@wjec.co.uk

Kwai Wong | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5332 | kwai.wong@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/Lefel 2 mewn Adeiladu

LAstudiaethau Crefyddol
Andrew Pearce
Swyddog Pwnc (TAG UG/Safon Uwch)
Lynda Maddock
Swyddog Pwnc (TGAU)

Christopher Barfoot | TGAU Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5094 | christopher.barfoot@wjec.co.uk

Eira Morgan | TAG UG/Safon Uwch Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5183 | eira.morgan@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Astudiaethau Crefyddol

LAstudiaethau Ffilm
Rebecca Ellis | Swyddog Pwnc

Jodie Mearing-Lane | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5101 | jodie.mearing-lane@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Astudiaethau Ffilm

LAstudio'r Cyfryngau
Jo Johnson | Swyddog Pwnc

029 2026 5091
jo.johnson@wjec.co.uk

Sally Quinn | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5460 | sally.quinn@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Astudio'r Cyfryngau

LBagloriaeth Cymru

Caroline Morgan | Rheolwr Fframwaith Bagloriaeth Cymru
029 2026 5319 | caroline.morgan@wjec.co.uk

Sally Griffiths | Uwch Swyddog Bagloriaeth Cymru (Ymholiadau Gweithredol)
029 2026 5014 | sally.griffiths@wjec.co.uk

Julies Rees | Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
029 2026 5096 | julie.rees@wjec.co.uk

Sophia Hathaway | Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
029 2026 5498 | sophia.hathaway@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Bagloriaeth Cymru

L Busnes Cymhwysol; TGCh Cymhwysol
Allan Perry | Swyddog Pwnc

Hilary Wyman | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5333 | hilary.wyman@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Busnes Cymhwysol
TAG UG/Safon Uwch TGCh Cymhwysol

LBusnes
Stephen Oliver | Swyddog Pwnc

Clare Williams | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5059 | clare.williams@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cymwysterau Busnes
Lefel 1/Lefel 2 Busnes Adwerthu

LBwyd a Maeth
Allison Candy | Swyddog Pwnc

Gemma Edwards | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5115 | gemma.edwards@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
TGAU Bwyd a Maeth
Lefel 3 Gwyddor Bwyd a Maeth

LByw'n Annibynnol
Karen Evans | Swyddog Pwnc

029 2026 5320
karen.evans@wjec.co.uk

Hilary Wyman | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5333 | hilary.wyman@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Byw'n Annibynnol Llwybrau Mynediad

LByw'n Iach a Ffitrwydd
Sean Williams
Swyddog Pwnc

Andrew O'Regan | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5097 | andrew.ORegan@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Byw'n Iach a Ffitrwydd Llwybrau Mynediad

LCelf a Dylunio
Mari Bradbury | Swyddog Pwnc

Mike Saltmarsh | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
(TAG UG/Safon Uwch; Lefel 3/4 Astudiaethau Sylfaen)
029 2026 5005 | mike.saltmarsh@wjec.co.uk

Anna Parker | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TGAU)
029 2026 5123 | anna.parker@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Art and Design

LCelfyddydau Perfformio
Rachel Edwards | Swyddog Pwnc

Anna Parker| Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5123 |anna.parker@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
TGAU Celfyddydau Perfformio

LCerddoriaeth
Rachel Edwards | Swyddog Pwnc

Catrin Budd | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5142 | catrin.budd@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cerddoriaeth

LCreadigol a'r Cyfryngau
Mari Bradbury | Swyddog Pwnc
Celf a Dylunio

Rachel Edwards | Swyddog Pwnc
Dawns, Drama a Cherddoriaeth

Jo Johnson | Swyddog Pwnc
Cyfryngau


029 2026 5091
jo.johnson@wjec.co.uk

Anna Parker | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5123 | anna.parker@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/Lefel 2 Y Creadigol a'r Cyfryngau

LCyfrifiadureg; Cyfrifiaduro
Andy Parker | Swyddog Pwnc

Kwai Wong | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5332 | kwai.wong@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cyfrifiadureg
Cyfrifiaduro

LCymdeithaseg

Joanna Lewis | Swyddog Pwnc | 029 2026 5167 | joanna.lewis@wjec.co.uk

Eira Morgan | Swyddog Cefnogaeth Pwnc | 029 2026 5183 | eira.morgan@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cymdeithaseg

LCymraeg (Iaith Gyntaf); Llenyddiaeth Gymraeg
Llinos Lloyd| Swyddog Pwnc

Nia Morgan | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5192 | nia.morgan@cbac.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cymraeg (Iaith Gyntaf)
TGAU Llenyddiaeth Gymraeg

LCymraeg Ail Iaith
Sian Llewelyn | Swyddog Pwnc
Angharad Evans | Swyddog Pwnc

Nia Morgan | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5192 | nia.morgan@cbac.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cymraeg Ail Iaith

LCymraeg Ail Iaith Cymhwysol
Sian Llewelyn | Swyddog Pwnc

Nia Morgan | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5192 | nia.morgan@cbac.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
TGAU Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol

LCymraeg i Oedolion

Emyr Davies | Swyddog Arholiadau
029 2026 5009
emyr.davies@wjec.co.uk
cymraegioedolion@cbac.co.uk

Rhys Davies | Cynorthwy-ydd Gweinyddol
029 2026 5007
rhys.davies@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cymraeg i Oedolion

LCynnydd Personol
Michael Neale
Swyddog Pwnc

Gemma Edwards | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5115 | gemma.edwards@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cynnydd Personol Llwybrau Mynediad

LDaeareg
David Evans | Swyddog Pwnc

Sarah Price | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5103 | sarah.price@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Daeareg

LDaearyddiaeth
Erin Roberts
Swyddog Pwnc (TAG UG/Safon Uwch)
Andrew Owen
Swyddog Pwnc (TGAU)

Steve James | Swyddog Cefnogaeth Pwnc TAG; TGAU A
029 2026 5029 | steve.james@wjec.co.uk

Robert Williams | Swyddog Cefnogaeth Pwnc TGAU B
029 2026 5313 | robert.williams@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Daearyddiaeth

LDatblygiad y Byd
Erin Roberts | Swyddog Pwnc

Greg Lewis | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5035 | greg.lewis@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
TAG UG/Safon Uwch Datblygiad y Byd

LDatrys Problemau Ystadegol gan ddefnyddio Meddalwedd
Syra Saddique | Swyddog Pwnc

Sophie Gibbs | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5199 | sophie.gibbs@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lefel 3 Datrys Problemau Ystadegol gan ddefnyddio Meddalwedd

LDrama (a Theatr)
Wyn Jones | Swyddog Pwnc

029 2026 5316
wyn.jones@wjec.co.uk

Robert Tripp | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5361 | robert.tripp@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Drama (a Theatr)

LDylunio a Thechnoleg
Steve Howells | Swyddog Pwnc

Rhodri Jenkins | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5118 | rhodri.jenkins@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Dylunio a Thechnoleg

LDyniaethau
Andrew Owen
Swyddog Pwnc (TGAU)
Phil Star
Swyddog Pwnc (Llwybrau Mynediad)

029 2026 5125
phil.star@wjec.co.uk

Caroline Redman | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TGAU)
029 2026 5141
caroline.redman@cbac.co.uk

Robert Williams | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (Llwybrau Mynediad)
029 2026 5313
robert.williams@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Dyniaethau

LEconomeg
Stephen Oliver | Swyddog Pwnc

Clare Williams | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5059 | clare.williams@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Economeg

LEconomeg y Cartref
Karen Evans | Swyddog Pwnc

029 2026 5320
karen.evans@wjec.co.uk

Tania Lucas | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5343 | tania.lucas@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Economeg y Cartref

LElectroneg
Philip Glover | Swyddog Pwnc

Matthew Roberts | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5380 | matthew.roberts@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Electroneg

LGweithrediadau Digwyddiadau
Allison Candy | Swyddog Pwnc

Gemma Edwards | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5115 | gemma.edwards@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/Lefel 2 Gweithrediadau Digwyddiadau

LGwyddoniaeth
Liane Adams
Swyddog Pwnc Bioleg

Jonathan Owen
Swyddog Pwnc Cemeg

Helen Francis
Swyddog Pwnc Ffiseg

Llinos Wood
Gwyddoniaeth Galwedigaethol

Matthew Roberts | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TAG UG/Safon Uwch)
029 2026 5380 | matthew.roberts@wjec.co.uk

Gareth Summerill | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TGAU)
029 2026 5140 | gareth.summerill@cbac.co.uk

Sarah Price | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (Galwedigaethol)
029 2026 5103 | sarah.price@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cymwysterau Gwyddoniaeth

LGwyddor Feddygol
Llinos Wood | Swyddog Pwnc

Sarah Price | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5103 | sarah.price@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lefel 3 Gwyddor Feddygol

LGwyddor yr Amgylchedd
Llinos Wood | Swyddog Pwnc

029 2026 5384
llinos.wood@cbac.co.uk

Sarah Price | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5103 | sarah.price@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

LHanes
Dylan Jones
Swyddog Pwnc (TGAU)
Phil Star
Swyddog Pwnc (TAG UG/Safon Uwch)

029 2026 5125
phil.star@wjec.co.uk

Greg Lewis | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5035 | greg.lewis@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Hanes

LIechyd a Gofal Cymdeithasol
Karen Morris-Goodman | Swyddog Pwnc

Hilary Wyman | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5333 | hilary.wyman@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

LIeithoedd Tramor Modern
Amanda Roberts
Swyddog Pwnc TGAU Almaeneg, TGAU a TAG Ffrangeg

029 2026 5045
languages@wjec.co.uk
Karl Sage
Swyddog Pwnc TGAU a TAG Sbaeneg, TAG Almaeneg

029 2026 5124
languages@wjec.co.uk
Claire Parry | Swyddog Pwnc
Cymwysterau Galwedigaethol

029 2026 5402
languages@wjec.co.uk

Candice Dempster | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5031 | languages@wjec.co.uk

Claire Williams | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5039| languages@wjec.co.uk

Gillian Wells | Swyddog Cefnogaeth Pwnc Galwedigaethol
029 2026 5031 | languages@wjec.co.uk

LLladin
Alan Clague | Swyddog Pwnc

Matt Oatley | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5054 | matthew.oatley@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lladin TGAU (o 2016)
Lladin Lefel 1/Lefel 2

LLletygarwch ac Arlwyo
Allison Candy | Swyddog Pwnc

Gemma Edwards | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5115 | gemma.edwards@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lletygarwch ac Arlwyo

LLlywodraeth a Gwleidyddiaeth
Rachel Dodge | Swyddog Pwnc

Caroline Redman | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5141 | caroline.redman@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
TAG UG/Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

LMathemateg
Kathryn Rees
Swyddog Pwnc (TAG UG/Safon Uwch)
Syra Saddique
Swyddog Pwnc (TGAU)
John Williams
Swyddog Pwnc (TGAU)

Sophie Gibbs | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5438 | sophie.gibbs@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Mathemateg

LParatoi am Fywyd Gwaith; Paratoi i Weithio
Stephen Oliver
Swyddog Pwnc

Clare Williams | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5059 | clare.williams@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Paratoi am Fywyd Gwaith TGAU (Cwrs Byr)
Paratoi i Weithio Llwybrau Mynediad

LPeirianneg
Steve Howells | Swyddog Pwnc

Rhodri Jenkins | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5118 | rhodri.jenkins@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lefel 1/Lefel 2 Peirianneg

LProject (Estynedig)
Glenda Kinsey
Rheolwr y Cymhwyster Project Estynedig

Tania Lucas | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5343 | tania.lucas@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Project Estynedig Lefel 3

LSaesneg Iaith
Kirsten Wilcock
Swyddog Pwnc (TAG UG/Safon Uwch)

029 2026 5303
gceenglish@wjec.co.uk
Nancy Hutt
Swyddog Pwnc (TGAU Allan o Gymru)
Guy Melhuish
Swyddog Pwnc (TGAU Cymru yn Unig)

029 2026 5179
gcseenglish@wjec.co.uk

Lewis Beecham | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TAG)
029 2026 5070 | gceenglish@wjec.co.uk

Matt Oatley | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TGAU)
029 2026 5054 | gcseenglish@wjec.co.uk

Fleur Andrews | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TGAU)
029 2026 5051 | gcseenglish@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cymwysterau Saesneg

LSaesneg Iaith a Llenyddiaeth
Rhodri Jones | Swyddog Pwnc

029 2026 5188
gceenglish@wjec.co.uk

Mike Williams | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5129 | gceenglish@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cymwysterau Saesneg

LSaesneg Llenyddiaeth
Rhodri Jones
Swyddog Pwnc (TAG UG/Safon Uwch)
Julia Harrison
Swyddog Pwnc (TGAU)

Mike Williams | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TAG)
029 2026 5129 | gceenglish@wjec.co.uk

Matt Oatley | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TGAU)
029 2026 5054 | gcseenglish@wjec.co.uk

Fleur Andrews | Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TGAU)
029 2026 5051 | gcseenglish@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Cymwysterau Saesneg

LSaesneg Ychwanegol; Saesneg Lefel Mynediad
Kirsten Wilcock | Swyddog Pwnc

Lewis Beecham | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5070 | lewis.beecham@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Saesneg Ychwanegol Llwybrau Mynediad
Saesneg Lefel Mynediad

LSeicoleg
Rachel Dodge | Swyddog Pwnc

Caroline Redman | TGAU; TAG UG/U Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5141 | caroline.redman@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Seicoleg

LSgiliau Hanfodol Cymru
Bryan Davies| Pennaeth Sgiliau Hanfodol Cymru

Julies Rees | Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
029 2026 5096 | julie.rees@wjec.co.uk

Sophia Hathaway | Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
029 2026 5498 | sophia.hathaway@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Sgiliau Hanfodol Cymru (o 2015)

LTGCh
Andy Parker | Swyddog Pwnc

Kwai Wong | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5332 | kwai.wong@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

LTroseddeg
Karen Morris-Goodman | Swyddog Pwnc

Andrew O'Regan | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5097 | andrew.ORegan@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Lefel 3 Troseddeg

LTwristiaeth
Michael Neale | Swyddog Pwnc

Andrew O'Regan | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5097 | andrew.ORegan@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
TGAU Hamdden a Thwristiaeth
TAG UG/Safon Uwch Teithio a Thwristiaeth
Lefel 1/Lefel 2 Twristiaeth

LY Creadigol, Y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio
Mari Bradbury | Swyddog Pwnc
Celf a Dylunio

Steve Howells | Swyddog Pwnc
Dylunio a Technoleg

Wyn Jones | Swyddog Pwnc
Drama a'r Cyfryngau


029 2026 5316
wyn.jones@wjec.co.uk
Rachel Edwards | Swyddog Pwnc
Cerddoriaeth

Jodie Mearing-Lane | Subject Support Officer
029 2026 5101 | Jodie.Mearing-Lane@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Y Creadigol, Y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio

LY Gyfraith

Joanna Lewis | Swyddog Pwnc | 029 2026 5167 | joanna.lewis@wjec.co.uk

Christopher Barfoot | Swyddog Cefnogaeth Pwnc | 029 2026 5094 | christopher.barfoot@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Y Gyfraith

LYr Iaith ar Waith (Cymraeg)
Angharad Evans | Swyddog Pwnc

Nia Morgan | Swyddog Cefnogaeth Pwnc
029 2026 5192 | nia.morgan@wjec.co.uk

Dysgwch mwy am eich cymhwyster:
Yr Iaith ar Waith (Cymraeg) FfCH