Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gweinyddu Arholiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau gweinyddol yn ymwneud â'r arholiadau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni:

TAG

Andrew Williams
029 2026 5148 / 5149 / 5336
gce@wjec.co.uk

 

TGAU

Margaret Franks
029 2026 5082 / 5154 / 5420
gcse@wjec.co.uk

 

Lefel Mynediad / Llwybrau Mynediad

Katie Norman
029 2926 5180
entrylevel@wjec.co.uk

Sgiliau Allweddol

Michelle Morgan
029 2026 5172
keyskills@wjec.co.uk

 

Bagloriaeth Cymru

Sally Griffiths                                    
029 2026 5014                                    
sally.griffiths@wjec.co.uk                   

Prif Ddysgu

Nia Williams
029 2026 5145

nia.williams@wjec.co.uk

Cofrestriadau

Catherine Chammings                         
029 2026 5193 / 194
entries@wjec.co.uk

 

Cymorth Canolfannau

Rhian Williams
029 2026 / 5077 / 5089 / 5492 / 5159
exams@wjec.co.uk - cefnogaeth arholiadau
centres@wjec.co.uk – cofrestru canolfannau

Camymddwyn / Camweinyddiaeth

Caroline McGlynn                               
029 2026 5400 / 5458 / 5474               
malpractice@wjec.co.uk                      

Gofynion Arbennig

John Doyle
029 2026 5155
john.doyle@wjec.co.uk

 

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

post-results-services@wjec.co.uk

 

 

Desg Gymorth EDI / Project A2C

029 2026 5163
securewebsite@wjec.co.uk

 

Gwefan Ddiogel

029 2026 5163
securewebsite@wjec.co.uk

 

Reception

029 2026 5000