Naid i'r cynnwys

 
 
 

Sgiliau Hanfodol Cymru:

Canfod cymwysterau ac adnoddauMae'r cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC) yn cynnwys Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a TGCh.

Bydd pob sgil yn cael ei asesu ar lefelau 1 – 4 trwy bortffolio fydd yn cael ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol. I'r SHC Mynediad, gall y cyrff dyfarnu benderfynu ar eu dull asesu eu hunain. Asesiadau dan reolaeth wedi'u seilio ar dasgau yw dull asesu CBAC a gall canolfannau hefyd ddewis llunio'u tasgau eu hunain.

Cefnogaeth Safonau Newydd

Er mwyn cefnogi canolfannau mae CBAC:

  • wedi dosbarthu'r Cyhoeddiadau Sgiliau Hanfodol Cymru ar CD
  • wedi cynhyrchu portffolios 'Enghreifftiol'
  • yn cynnig ymweld â chanolfannau i'w cefnogi, ac yn DPP hyfforddi yn y canolfannau
  • wedi cynhyrchu tasgau ymarfer SHC Mynediad

Atgoffir canolfannau bod angen cwblhau a dychwelyd eu ffurflen Cofrestriad y Ganolfan 2013/2014 at Uned Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru CBAC

Sgiliau Allweddol Ehangach

Ni fydd y Sgiliau Allweddol Ehangach – Gwella Eich Dysgu a'ch Perfformiad Eich Hun, Gweithio gydag Eraill a Datrys Problemau – yn newid yn awr tan 2014 pan y gallai safonau diwygiedig gael eu cyflwyno.

Manylion Cyswllt

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Bryan Davies - Pennaeth yr Uned Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru
Ffôn: 029 2026 5100/5172/5032/5382
Ffacs: 029 2026 5098
E-bost: bryan.davies@wjec.co.uk

Gellir gwneud cais am ymweliadau cefnogi a HMS wedi’i leoli yn y ganolfan. Am fanylion pellach ac am ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost at yr Uned Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru.

Cysylltau Defnyddiol

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.