Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae gan CBAC weithle gwybodus ac amrywiol â chanddynt ystod eang o sgiliau.

Rydym yn ceisio creu awyrgylch yn y gwaith sy'n hybu onestrwydd, cydraddoldeb a thegwch ym mhob agwedd o'r sefydliad. Rydym yn ymfalchïo yn y berthynas weithiol dda yr ydym yn ei hadeiladu gyda phob un o'n staff.

Swyddi Gwag Cyfredol yn CBAC  

 

Teitl y SwyddDyddiad cau
 Swyddog Pwnc Astudiaethau Crefyddol 30 Ebrill 2014
Swyddog Cefnogi Ymchwil07 Mai 2014

 

Dull Ymgeisio

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais, ac amlinellu'n glir sut ydych yn cwrdd ag anghenion pob swydd unigol.  Detholir ymgeiswyr yn ofalus i fynd ar restr fer, a gwahoddir y rhai llwyddiannus i gyfweliadau.

Swyddi gwag Arholwyr/Safonwyr