Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Diwrnod y Canlyniadau

Manylion am yr adnoddau ar gefnogaeth sydd ar gael ar ddiwrnod derbyn canlyniadau

Tystysgrifau

Tystysgrifau a Chadarnhad o Ganlyniadau Cymwysterau

21 Awst 2017

CBAC yw un o'r prif gyrff dyfarnu ym Mhrydain, yn darparu cymwysterau, hyfforddiant ac adnoddau addysgol ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a gwledydd eraill.

Mae ein harbenigwyr pwnc a'n staff gweinyddol yn cynnig gwasanaeth hygyrch a phersonol.

17 Awst 2017

Llongyfarchiadau i ymgeiswyr y DU sy'n casglu eu canlyniadau arholiadau 2017 heddiw

Cyn-bapurau